موضع دهی از سطوح استوانه ای در طراحی قید و بند ها ؛ قسمت سوم

موضع دهی از سطوح استوانه ای در طراحی قید و بند ها ؛ قسمت سوم

موضع دهی از سطوح استوانه ای در طراحی قید و بند ها ؛ قسمت سوم

می‌تواند از سطوح مختلفی انجام گیرد که هر کدام دارای محاسنی است و هر کدام برای قطعه کار و موقعیتی مناسب است. در این مطلب موضع دهی از سطوح استوانه‌ای معرفی شده. همچنین الزامات این موضع دهنده‌ها نیز آورده شده است. در ادامه با انجینیک همراه باشید.

موضع دهی از سطوح استوانه ای

موضع دهنده های استوانه‌ای متداول‌ترین روش موضع دهی است. زیرا از تمام روش‌هایدیگر مؤثر تر است. شکل زیر  استوانه‌ای کوتاهی را نشان می‌دهد که به همراه نیرو گیره بندی، کلیه شش درجه آزادی را به استثنای درجه آزادی مربوط به دوران حول محور خودش را سلب می‌کند. به منظور این درجه آزادی و کامل شدن موضع دهیمی‌باید از موضع دهنده دومی هم استفاده کرد. موضع دهنده ها باید دقیقاً نسبت به پایهجا سازی شده و برای جلوگیری از چسبیدن آنها به قطعه کار در هنگام باز و بسته کردن، باید تا حد امکان کوتاه ساخته شوند.

اگر لازم شود برای ایجاد نگه داری بهتر یک قطعه کاری که از جنس ضعیف ساخته شدهاست، از موضع دهنده بلند استفاده شود، در این صورت موضع دهی می‌باید فقط درقسمت‌های ابتدایی و انتهایی موضع دهنده در نظر گرفته شود و در این شرایط باید میله مطابق شکل زیر در قسمت وسط لاغرتر باشد. معمولاً موضع دهنده های بلند را با ایجاد یکسوراخ در امتداد محور دوران سبک می‌نمایند.

برای تسهیل در امر جا گذاری قطعه کار، باید سر موضع دهنده‌ها را با پخ زدن به میزانقابل توجهی باریک ساخت و همچنین می‌باید پایه قرارگاه آن دارای فاصله خالی یا بادخور باشد تا گرد و غبار مانع از سوار شدن صحیح موضع دهنده نگردد. (به شکل اول توجه کنید.)

وقتی یک میله موضع دهی در ارتباط با گیره بندی بکار رود، باید به پایه محکم شود در غیر این صورت ممکن است به علت نیروی گیره بندی به خارج بیرون کشیده شود. شکل زیر نحوه بستن موضع دهنده را به کمک مهره نشان می‌دهد. روش‌های دیگر بستن موضع دهنده استفاده از پیچ قابل تنظیم و واشر یا فلنج و پیچ‌های تنظیم است. باید یاد آوری کرد که موضع دهنده پیچی فاقد ثبات کافی است.

در صورت نیاز به موضع دهنده پیچی باید با استوانه‌ای ساختن قسمتی از آن که در سوراخ پایه داخل می‌شود (موضع دهی قطری)، مانع بی ثباتی آن شد (در موضع دهنده بوش مته علاوه بر قسمت رزوه شده قسمت صاف استوانه‌ای نیز به منظور موضع دهی وجود دارد). موضع دهنده شکل زیر که از نوع بوش لبه دار است برای موضع دهی یک قطعه کار با توجه به برجستگی آن بکار می‌رود. این موضع دهنده، کلیه وظایف موضع دهنده میله‌ای را انجاممی‌دهد.

منبع :

  • (An introduction to jig and tools design (M.H.A.Kempster 
  • آشنائی با جیگ و طراحی ابزار (ترجمه : مهندس علی معصوم پور)

موقعیت دهنده ها و اصول موقعیت دهی در طراحی قید و بند ها ؛ قسمت اول
موقعیت دهی و اصول آن در طراحی قید و بند ها ؛ قسمت دوم
موضع دهی از سطوح استوانه ای در طراحی قید و بند ها ؛ قسمت سوم
حمید هاشمی
حمید هاشمی
با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در زمینه کامپوزیت های پلیمری فعال هستم و در کنار همکاران خوبم در انجینیک به انتشار محتوای مفید در حوزه‌ی مهندسی مکانیک و شاخه‌های وابسته آن مشغول هستم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *